rolstoel

Rolstoel

Al enige tijd ben ik bezig met het krijgen van een goede rolstoel via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een goede rolstoel kan heel helpend zijn om de klachten stabiel te krijgen en toch zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Het is dan wel belangrijk dat de rolstoel aan enkele eisen voldoet.

Klachten waarbij rolstoel moet ondersteunen

  • Inspanningsintolerantie: Beperkte mogelijkheid om mentaal en/of fysiek in te spannen.
  • Post Exertionele Malaise (PEM): Pas na 24-48u rust na inspanning komen extra klachten welke kunnen zorgen voor definitieve verslechtering. Hierdoor moet er cognitief op grenzen gelet worden in plaats van gevoelsmatig.
  • Orthostatische intolerantie (POTS): Veelzijdigheid aan klachten die te maken hebben met een houding onder invloed van zwaartekracht (alles wat niet liggen is dus!) Vanuit zittende en staande houding kan er significant minder bloed rondgepompt worden, dit bloed zakt naar het laagste punt. Het tekort aan bloed en dus ook zuurstof in weefsels vormt hoofdzakelijk de klachten.
    Ik heb zelf de meeste klachten op neurologisch, cognitief en maag- en darm gebied. Belangrijk is ook de coat-hanger-pain die ontstaat in rechtop houding en alleen te bestrijden is met voldoende liggende rust.
  • Samenhang in dit alles: zitten of bewegen is een te inspannende activiteit en kan maar beperkt in korte tijdsblokken plaatsvinden op een dag. Tussendoor moet er voldoende liggende rust plaatsvinden om te herstellen en definitieve achteruitgang mogelijk te voorkomen. Pushen en doorgaan activeert een reactie met stresshormonen waardoor activiteit op het oog wel kan plaatsvinden, maar na rust en zakken van deze hormonen komt de crash extra hard aan. Ook de pijn en andere klachten die ontstaan, zorgen voor overprikkeling welke daarmee PEM kunnen veroorzaken.

Om stabiel te kunnen worden, moet het crashen voorkomen worden waar mogelijk. Hierbij is een elektrische rolstoel een helpend hulpmiddel, mits het voldoet aan de onderstaande eisen.

Pakket van eisen

  • Half liggende houding moet stabiel zijn om buiten mee te kunnen rijden zonder stapvoets te gaan. Bij houding is het van belang dat de voeten gelijk of iets boven de knieën uit komen.
  • Ondersteuning bij de houding van het lichaam door steun aan de zijkant van de rug, in de onderrug en de ondersteuning voor het hoofd vanuit de nek.
  • In stilstand zo goed als plat kunnen liggen om optimaal te herstellen waar ik ook ben.
  • Goede vering om zo min mogelijk last te hebben van oneffenheden op de weg.

Verder zijn natuurlijk ook persoonlijke overwegingen van belang.